My Cart

Jamsai Store How to Return Jamsai's Product

เรียนนักอ่านของแจ่มใสทุกท่าน สำนักพิมพ์ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ช้อปหนังสือจากแจ่มใสและสำนักพิมพ์ในเครือแล้วมีความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า ทางแจ่มใสขอแจ้งให้นักอ่านทุกท่านทราบว่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้อันมีสาเหตุจากกรณีดังนี้ค่ะ

     > กรณีที่เกิดการชำรุดจากกระบวนการพิมพ์ เช่น หน้าหาย หน้าสลับ หมึกจางอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถอ่านได้

     > กรณีเกิดความเสียหายจากการจัดส่ง โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบเพื่อให้ทางแจ่มใสประสานงานแจ้งกับทางจัดส่งต่อไป (โดยจะรับเปลี่ยนเฉพาะการสั่งซื้อจากช่องทางของแจ่มใสโดยตรงเท่านั้น เช่น Jamsai Store / Line Official Account: @Jamsai / Shopee: Jamsai_Official / Jamclub / Jamsai Fanpage และ สนพ.ในเครือ)

     ทั้งนี้หากนักอ่านตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์ในการเปลี่ยนสินค้า นักอ่านสามารถดำเนินการติดต่อแจ้งความประสงค์และส่งข้อมูลได้โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ค่ะ

1.Facebook Fanpage: Jamsai และสำนักพิมพ์ในเครือของแจ่มใส
2.

Line Official Account: @Jamsai หรือคลิก https://lin.ee/qK6sKSt

3.Email: [email protected]

     โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันที่ที่ทีมงานได้รับหนังสือและข้อมูลครบถ้วนแล้ว

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเปลี่ยนเคลมสินค้า รายละเอียดดังนี้

1.

แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ

2.

ระบุช่องทางการสั่งซื้อ

3.

ถ่ายกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานก่อนแกะ

4.

ถ่ายคลิปวิดีโอขณะแกะกล่องพัสดุ

5.

ถ่ายภาพสินค้าจุดที่ได้รับความเสียหาย ชำรุด

อย่างไรแล้วทางแจ่มใสต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้า และเรายินดีที่จะช่วยเหลือนักอ่านทุกท่านอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักอ่านทุกท่านได้รับสินค้าที่ดีที่สุด